2006. október kategória bejegyzései

bmi Airbus A321-200 G-MIDC

101_1786bmi British Midland
Airbus A321-200
G-MIDC
2006. október 21.

Share This: